oktober, 2019

05okt10:30Smart farming met satellietenC.G. (Corné) Kocks en A.J. (Alfred) Pot, Aeres Hogeschool DrontenPelikaanweg 50, 8218 PG Luchthaven Lelystad Organisator: NRM

Omschrijving

Luchtondersteuning voor de landbouw

In de jaren 60 begon Professor Zadoks met een baanbrekend idee om met behulp van luchtfotografie gewassen in kaart te brengen en op basis daarvan beslissingsstrategieën voor akkerbouwers te ontwikkelen. Toentertijd heette dat nog gewoon landbouw. Na decennia van technologische ontwikkeling hebben remote sensing technieken anno 2019 een grote potentie voor gebruik in vele verschillende toepassingen. Het huidige assortiment aan mogelijkheden stelt ons in staat om gedetailleerde waarnemingen te doen van het aardoppervlak en de daarop aanwezige objecten, hun toestand door de tijd, van lokale tot globale schaal, op aanvraag of als structurele datastroom. En in deze moderne tijd heet deze toepassing van landbouw precisielandbouw. De mogelijkheden voor remote sensing in de landbouw zijn echter veel groter dan de huidige toepassingen. Er lijkt een soort contradictie te zijn: zowel de vraagkant als de aanbodkant zijn groot, maar men komt nog weinig tot elkaar.
Mogelijke knelpunten zijn dat:
(i) de aanbodkant vaak een te optimistisch beeld van mogelijkheden schetst;
(ii) de vraagkant soms niet-haalbare eisen stelt;
(iii) aanbodkant vaak meer academisch is en vraagkant zeer praktisch insteekt;
(iv) weinig personen/organisaties/bedrijven beide werelden goed kennen.

Deze presentatie gaat in op de rol van beeldmateriaal dat vanuit de lucht en het heelal gebruikt kan worden om de landbouw verder te optimaliseren en te verduurzamen. Het gaat in op satellietdata, Unmanned Aerial Vehicles (UAV’s, oftewel drones) en bemande vliegtuigen. Met name de drone-technologie heeft het remote sensing landschap doen verschuiven, zowel in Nederland als daarbuiten, met het ontstaan van een groot aantal startup bedrijven die diensten ontwikkelen op basis van UAV-beelden. We geven u een helicopterview van de dynamische ontwikkeling van  landbouw tot precisielandbouw en de next level van smart farming technology.

Presentator: Corné Kocks is afdelingshoofd op de Aeres hogeschool voor toegepast onderzoek in Dronten. Tevens is hij lector Smart Farming aan de hogeschool, en manager van het landbouwkundig Expertise Centrum.

 

Organisator

NRM Airport Lelystad. Pelikaanweg 50 8218 PG Lelystad

Chat hier met secretariaat van de NVR
X