oktober, 2020

14okt19:4521:30Ruim 50 jaar ruimterechtAniela Barug: wat heeft het gebracht, wat hebben we geleerd en wat brengt de toekomst? Organisator: NVR-NRM

Omschrijving

Op woensdag 14 oktober 2020 wordt er een webinar georganiseerd door het Nationaal Ruimtevaart Museum (NRM) tezamen met de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR).

Toegang tot Webinar: 19:45 uur
Aanvang lezing: 20.00 uur
Einde: 21.30 uur

Na de eerste Spoetnik in 1957 begon het vastleggen van regels voor het gebruik van de ruimte. In 1958 werd het VN Comité voor het Vreedzaam Gebruik van de Ruimte (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space) opgericht. Dit Comité heeft vijf verdragen aangenomen, waarvan de eerste in 1967. Deze verdragen omvatten algemene regels wat betreft het gebruik van de ruimte, de status van astronauten, het teruggeven van ruimteobjecten, aansprakelijkheid bij schade, registratie en activiteiten rondom de maan.

Ruimtevaart heeft zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en ontwikkelt zich nog steeds. Bij het opstellen van de vijf verdragen ging het vooral om wetenschappelijk onderzoek, maar naast onderzoek dienen zich ook andere mogelijkheden aan zoals bijvoorbeeld mijnbouw op de maan. En wat te denken van de hoeveelheid afval in de ruimte? Ruimtevaart spreekt ook steeds meer tot de verbeelding van een groter publiek en niet in de laatste plaats vanwege de opkomst van het ruimtetoerisme. Voor een goed verloop van alle ruimteactiviteiten is ruimterecht onmisbaar.

Tot nu toe stonden Staten centraal binnen het ruimterecht, maar het nationale recht wordt steeds belangrijker. In de nationale rechtsorde worden de verhouding tussen Staat en private ondernemingen gereguleerd met in acht name van de internationale verdragen. Deze verschuiving van actoren zorgt voor nieuwe uitdagingen binnen het ruimterecht. De ruimteactiviteiten van nu richten zich meer en meer op private, commerciële activiteiten. Dit verschijnsel is niet nieuw, de overgang van Staats handelingen naar private activiteiten heeft ook plaatsgevonden in de luchtvaart.

Een belangrijke vraag is dan ook of de vijf VN verdragen afgeschaft kunnen worden en/of andere, nieuwe wetgeving kan bijdragen aan het recht rondom ruimteactiviteiten in de breedste zin des woords. In deze presentatie zal nader worden ingegaan op de bestaande verdragen en nieuwe opkomende wetgeving…

Presentator:
Aniela Barug behaalde in 2019 aan de Universiteit In Leiden haar “Master Public International Law”. Op dit moment is ze aan de dezelfde Universiteit bezig met haar “Advanced Master Air and Space Law”. In 2017 volgde ze de 26ste “Summer School on Space Law and Policy” in Rome, Italië, en op dit moment is ze deelnemer namens het Leiden Universiteitsteam aan de “Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition ”, een pleitwedstrijd op het gebied van internationaal recht.

Twee dagen voor de presentatie ontvangen de toehoorders die zich aangemeld hebben de inlog details voor toegang tot de Webinar.

Voor meer informatie over de publiekslezingen van het Nationaal Ruimtevaart Museum, zie de website: (www.nationaalruimtevaartmuseum.nl

Bent u geïnteresseerd en wilt u dit webinar (Nederlands gesproken) bijwonen, dan ontvangen we uw aanmelding graag uiterlijk 11 oktober.

NVR leden melden zich aan via secretariaat@ruimtevaart-nvr.nl
NRM vrienden melden zich aan via info@nationaalruimtevaartmuseum.nl

Bent u lid zowel lid van NVR als van NRM, dan hoeft u maar op één plaats uw aanmelding kenbaar te maken

Tijd

(Woensdag) 19:45 - 21:30

Adres

WEBEX

Organisator

NVR-NRM

Chat hier met secretariaat van de NVR
X