De Vertregt raket 2020-2

NVR raketontwerp uit 1954 door een moderne bril bekeken

Berry Sanders, met 3D CAD-modellering van Thijs van Leeuwen

In Ruimtevaart 2019-2 stond een biografie van Marius Vertregt, een van
de grondleggers van de Nederlandse ruimtevaart. In het artikel stond
een plaatje van zijn raketontwerp uit de vijftiger jaren, een voorstel om
kleine satellieten mee te lanceren. Ik had al eerder gehoord dat er zo’n
ontwerp bestond, maar dit was de eerste keer dat ik er een afbeelding
van zag. Als raketliefhebber was ik direct geïnteresseerd, vanwege
mijn voorliefde voor raketontwerpen uit het pre-ruimtevaarttijdperk
van 1930 tot 1957. Dat er ook gedetailleerde gegevens van het ontwerp
beschikbaar waren was nieuw voor mij en opende de mogelijkheid het
eens nader te bekijken. Het feit dat het een studie van een NVR-werkgroep
was maakte het geheel nog interessanter.

Chat hier met secretariaat van de NVR
X