Algemene Ledenvergadering

Elk jaar rond 20 juni organiseert de NVR de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. In een ledenvergadering legt de vereniging verantwoording af aan haar leden. Zij krijgen ook de mogelijkheid om onderwerpen in te brengen.

Onderwerpen
Bij een Algemene Ledenvergadering (ALV) komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Secretarieel jaarverslag afgelopen jaar
  • Financieel jaarverslag afgelopen jaar
  • Begroting
  • Samenstelling bestuur

Interessant evenement
De NVR maakt van de Algemene ledenvergadering een interessant evenement door niet alleen de bestuursleden zich te laten presenteren maar ook de verschillende commissies aan het woord te laten. Daarnaast zoeken we naar een locatie waar onze leden normaal gesproken niet achter de schermen kunnen kijken. 

Bijzondere Algemene Ledenvergadering 2023

Op 26 januari 2023 zal er een bijzondere Algemene Ledenvergadering plaatsvinden.

De agenda en vergaderdocumenten vindt u hiernaast.

U wordt tot uiterlijk 12 januari, 9.00uur in de gelegenheid gesteld om per mail via secretariaat@ruimtevaart-nvr.nl vragen te stellen over de onderwerpen van de vergadering. Deze vragen zullen we als bestuur tijdens de vergadering, al dan niet thematisch, beantwoorden.

Wij hopen u op deze ALV te mogen verwelkomen, fysiek of online!

AANMELDING
Bent u geïnteresseerd en wilt u deze ALV bijwonen, dan ontvangen wij uw aanmelding graag uiterlijk 19 januari, 9.00 uur via secretariaat@ruimtevaart-nvr.nl. De ALV is alleen toegankelijk voor NVR leden die zich tijdig hebben aangemeld. De voertaal zal Nederlands zijn. Het bijwonen van deze ALV is zowel fysiek als online mogelijk. Geef dit aan bij uw aanmelding!

Chat hier met secretariaat van de NVR
X