Algemene Ledenvergadering

Elk jaar rond 20 juni organiseert de NVR de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. In een ledenvergadering legt de vereniging verantwoording af aan haar leden. Zij krijgen ook de mogelijkheid om onderwerpen in te brengen.

Onderwerpen
Bij een Algemene Ledenvergadering (ALV) komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Secretarieel jaarverslag afgelopen jaar
  • Financieel jaarverslag afgelopen jaar
  • Begroting
  • Samenstelling bestuur

Interessant evenement
De NVR maakt van de Algemene ledenvergadering een interessant evenement door niet alleen de bestuursleden zich te laten presenteren maar ook de verschillende commissies aan het woord te laten. Daarnaast zoeken we naar een locatie waar onze leden normaal gesproken niet achter de schermen kunnen kijken. In 2018 was dit het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) in Marknesse.

Verslagen

Algemene Leden Vergadering 2020

  Datum 5 oktober, Locatie en tijd volgen nog1. Vaststellen van de agenda2. Goedkeuring notulen van de ALV van 24 juni 2019 3. Bestuursmededelingen 4. Secretarieel jaarverslag 2019      a. Commissie presentaties 5. Financieel jaarverslag 2019      a. Verslag...

Lees meer
X