De Ereleden

De Algemene LedenVergadering heeft de volgende personen tot erelid van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart benoemd:

Daan de Hoop

Daan de Hoop

Erelid sinds 7 juni 2005

Ir. Daan de Hoop heeft zich als geen ander ingezet voor de promotie van de Nederlandse ruimtevaart. Dertig jaar lang was hij betrokken bij het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR), waarvan de laatste tien jaar als voorzitter. 

De planetoïde die het nummer 55720 droeg, gaat voortaan als Daandehoop door de ruimte. 

André Kuipers

André Kuipers

Erelid sinds 27 mei 2004

André Kuipers (Amsterdam, 5 oktober 1958) is een Nederlandse ruimtevaarder van de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA. Hij is na Lodewijk van den Berg en Wubbo Ockels de derde in Nederland geboren ruimtevaarder en na Wubbo Ockels de tweede ruimtevaarder met de Nederlandse nationaliteit die de ruimte in ging. Kuipers’ eerste ruimtevlucht vond plaats in het kader van de Delta-missie.

Kees de Jager

Kees de Jager

Erelid sinds 29 november 2011

Cornelis (Kees, Cees) de Jager (Den Burg, 29 april 1921) is een Nederlandse astronoom, pionier van het ruimteonderzoek, popularisator van wetenschap en bestrijder van pseudowetenschap.

Bart Reijnen

Bart Reijnen

erelid sinds 14 december 2015

Bart Reijnen is in Delft opgeleid tot ingenieur luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. Na zijn afstuderen heeft hij tot 2005 op verschillende locaties in Duitsland en Frankrijk gewerkt voor de European Aeronautic Defence and Space Company (EADS). Hij was CEO van Dutch Space BV van januari 2006 t/m januari 2013, en voorzitter van de branche organisatie SpaceNed van juni 2006 t/m maart 2013. Sinds februari 2013 is hij binnen het bedrijf Airbus Defence and Space de Bremen Site Director en tevens Head of Orbital Systems and Space Exploration.

Bart Reijnen heeft in de periode 2006-2013 namens het Nederlandse ruimtevaartveld een cruciale, trekkende rol gespeeld bij het revitaliseren van de politieke belangstelling voor ruimtevaart (met bijbehorende opvattingen over de Nederlandse bijdragen aan ESA) en de meerwaarde van de ruimtevaart voor de Nederlandse samenleving. Inmiddels zijn we hiermee in Nederland weer op de goede weg.

In dezelfde periode zette hij zich in om de relaties tussen bedrijven, kennisinstituten en universitaire groepen, die op het gebied van de ruimtevaart actief zijn, te verbeteren teneinde de branche als geheel te versterken. Tevens heeft hij veel aandacht besteed aan het intensiveren van de contacten tussen bedrijven en studentenorganisaties, waardoor hij jonge mensen heeft gestimuleerd om in de ruimtevaartbranche te gaan werken. Daarnaast ondersteunt hij een verdere ‘gender diversity’ in de aerospace sector.

Namens SpaceNed heeft hij er in de periode 2012 t/m 2014 voor geijverd om via een eerste Memorandum of Understanding (MoU) met de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart te komen tot een belangrijke structurele samenwerking, vooral gericht op gezamenlijk te organiseren evenementen. Inmiddels is er ook een vervolg MoU voor de periode 2015 t/m 2017. Tevens heeft hij persoonlijke belangstelling voor NVR activiteiten, inclusief het blad Ruimtevaart. De NVR activiteiten werden waar mogelijk door hem ondersteund.

Piet Smolders

Piet Smolders

Erelid sinds 27 november 2001

Petrus Lambertus Lucas (Piet) Smolders (Geldrop, 28 december 1940) is een Nederlands freelance journalist die zich in de ruimtevaart heeft gespecialiseerd. Met name op het gebied van de Russische ruimtevaart geldt hij als de expert in Nederland. Hij was van 1987 tot 2001 directeur van het Artis Planetarium. Ook was hij sinds de oprichting bestuurslid van de Stichting Nationaal Ruimtevaart Museum, een functie die hij in 2005 heeft neergelegd.

Karel Wakker

Karel Wakker

Erelid sinds 17 juni 1997

Karel F. Wakker (Rotterdam, 3 februari 1944) is een Nederlands ruimtevaartkundige en emeritus hoogleraar ruimtevaarttechniek die voor zijn emeritaat verbonden was aan de Technische Universiteit Delft. Tijdens zijn onderzoekscarrière heeft hij onderzoek verricht naar de baanmechanica van satellieten, aardkorstdeformaties en zeespiegelvariaties.

In 2011 is de planetoïde 1152 T-2 door de Internationale Astronomische Unie hernoemd naar 12160 Karelwakker.

 

Jan de Koomen

Jan de Koomen

Erelid sinds 28 september 1990

Tanja Masson-Zwaan

Tanja Masson-Zwaan

Erelid sinds 18 juni 2018

Tanja Masson-Zwaan is Asst. Professor en Deputy Director van het International Institute of Air and Space Law van de Universiteit Leiden.

Tanja Masson- Zwaan speelt vanuit haar specialisme en vanuit Nederland al vele jaren een toonaangevende, wereldwijde rol bij het profileren en implementeren van Ruimterecht in de overwegend technische ruimtevaartwereld. Ze adviseert al tien jaar de NL overheid omtrent de Nederlandse Wet ruimtevaartactiviteiten. Ze was expert op het gebied van juridische en verzekeringstechnische aspecten voor alle vergunningstrajecten tot nu toe, samen met technische en financiële experts van NLR en PwC, en de adviezen omtrent kleine satellieten hebben geleid tot de AMvB van 2015 die de Nederlandse wet mede toepasselijk maakt op ongeleide satellieten, die tot dan toe uitgesloten waren van een vergunningsplicht.

Ze heeft zich in de afgelopen jaren zeer ingezet om de institutionele en persoonlijke relaties tussen haar universitaire groep bij de Universiteit Leiden en andere organisaties in Nederland, die op het gebied van de ruimtevaart actief zijn, verder uit te bouwen. Daarbij besteedt zij veel aandacht aan het intensiveren van de contacten tussen haar internationale studenten en organisaties en bedrijven in de Nederlandse ruimtevaartsector, waaronder de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart. Zij stimuleert nadrukkelijk een verdere ‘gender diversity’ in de aerospace sector.

In de periode van 2010 t/m 2016 heeft Tanja Masson- Zwaan heeft zich gedurende twee bestuurstermijnen voor de NVR ingezet, eerst als bestuurslid en vanaf 2013 als vicevoorzitter. Zij heeft een stimulerende rol gespeeld bij het weer revitaliseren van de NVR tot aan de vereniging die we nu kennen, en ook om daarbij meer vrouwen en jonge professionals binnen de NVR actief te krijgen. Daarnaast speelde ze een belangrijke rol bij het afsluiten van MoU’s met andere (internationale) verenigingen en bij het succesvol uitrollen van het social mediabeleid.

Pin It on Pinterest

Share This
X