Commissies

Het NVR Bestuur kan commissies instellen voor meer omvangrijke en langdurige activiteiten, waarbij een team van enthousiaste leden met één tot twee bestuursleden samenwerkt.

Leden die belangstelling hebben voor één van deze commissies kunnen contact opnemen met het secretariaat: secretariaat@ruimtevaart-nvr.nl

Daarnaast wordt jaarlijks op voordracht van het Bestuur door de ALV een kascommissie benoemd, die bestaat uit leden die geen lid van het Bestuur of andere commissies mogen zijn. De kascommissie bestaat nu uit de volgende leden:

Ir. Zeholy Pronk

Drs. Tamme Wierenga

Ir. Lex Meijer

Redactie tijdschrift Ruimtevaart

Dr. ir. Peter J. Buist

Hoofdredacteur

Ir. Michel O. van Pelt

Eindredacteur

Ir. Frank J.P. Wokke

Eindredacteur

Ir. Peter A.W. Batenburg

 

Drs. P.G. van Diepen

 

Ir. E.A. Kuijpers

 

Ir. H.M. Sanders MBA

 

Ing. M.C.A.M. van der List

 

Webcommissie

Voor opmerkingen over de website kunt u mailen naar web@ruimtevaart-nvr.nl

Drs. Barbara E. ten Berge

Voorzitter

Deepika Jeyakodi LLM

 

Sarah Praal MA

dr Rob Bronckers

Sociale Media Commissie

Susanne V. Pieterse LLM

Voorzitter

Drs. Ing. Remco Timmermans

 

Martine Marcik

 

Felix Roelfsema

 

Drs. Barbara E. ten Berge

 

Frits Overtoom

 

Evenementen commissie

Ir./Msc. Peter Batenburg

Voorzitter

Daniel van Beekhuizen

 

Ir. Sybren de Jong

 

Ir. Len van der Wal

 

IR./MSC. Nicoletta Silvestra

 

Dr. Paul Wesselius

 

Dimitra Stefoudi

 

Ing. Ron H. Linde

 

Ir./MSc. Stacha Petrovic

 

Pin It on Pinterest

Share This
X