Commissies

Het bestuur van de NVR installeert commissies voor bepaalde taken. Een commissie bestaat uit een team van enthousiaste leden, die met een of meer bestuursleden werken.

Leden die graag aan een commissie willen deelnemen kunnen dat melden aan ons secretariaat : secretariaat@ruimtevaart-nvr.nl

Kascontrole commissie

Jaarlijks wordt op voordracht van het Bestuur door de ALV een kascommissie benoemd, die bestaat uit leden die geen lid van het Bestuur of andere commissies mogen zijn. De kascommissie bestaat nu uit de volgende leden:

Coen Martinus
Drs. Tamme Wierenga
Ir. Lex Meijer

 

Redactie tijdschrift Ruimtevaart

De redactie is bereikbaar op redactie@ruimtevaart-nvr.nl

Dr. ir. Peter J. Buist
Hoofdredacteur

Ir. H.M. Sanders MBA

Ir. Michel O. van Pelt
Eindredacteur

Ing. M.C.A.M. van der List

B.Vis
Eindredacteur

Drs. P.G. van Diepen

Ir. E.A. Kuijpers

Nieuwe editors gevraagd

 

Webcommissie

Voor opmerkingen over de website kunt u mailen naar web@ruimtevaart-nvr.nl

Deepika Jeyakodi LLM
NVR App

dr Rob Bronckers
Webmaster

 

Sociale Media Commissie

De social media commissie is bereikbaar op socialmedia@ruimtevaart-nvr.nl

Frits Overtoom
Voorzitter

Dimitra Stefoudi

Susanne V. Pieterse LLM

Martine Marcik
.

Barbara ten Berge

 

Evenementen commissie

De evenementen commissie is bereikbaar op evenementen@ruimtevaart-nvr.nl

Ir./Msc. Peter Batenburg
Voorzitter

Ir. Len van der Wal
.

IR./MSC. Nicoletta Silvestra
.

Ir./MSc. Stacha Petrovic
.

Alexandra Sokolowski

Bushra Kiyani MSc

Laura ten Bloemendal

Srikara Datta

Michiel Rodenhuis

Barbara ten Berge

Ton Marée

Chat openen
Chat hier met secretariaat van de NVR
X