Commissies

Het bestuur van de NVR installeert commissies voor bepaalde taken. Een commissie bestaat uit een team van enthousiaste leden, die met een of meer bestuursleden werken.

Leden die graag aan een commissie willen deelnemen kunnen dat melden aan ons secretariaat : secretariaat@ruimtevaart-nvr.nl

Kascontrole commissie

Jaarlijks wordt op voordracht van het Bestuur door de ALV een kascommissie benoemd, die bestaat uit leden die geen lid van het Bestuur of andere commissies mogen zijn. De kascommissie bestaat nu uit de volgende leden:

Coen Martinus
Drs. Tamme Wierenga
Ir. Lex Meijer

 

Redactie tijdschrift Ruimtevaart

De redactie is bereikbaar op redactie@ruimtevaart-nvr.nl

Dr. ir. Peter J. Buist
Hoofdredacteur

Ir. H.M. Sanders MBA

Ir. Michel O. van Pelt
Eindredacteur

Ing. M.C.A.M. van der List

B.Vis
Eindredacteur

Drs. P.G. van Diepen

Ir. E.A. Kuijpers

 

Webcommissie

Voor opmerkingen over de website kunt u mailen naar web@ruimtevaart-nvr.nl

Deepika Jeyakodi LLM

dr Rob Bronckers

 

Sociale Media Commissie

De social media commissie is bereikbaar op socialmedia@ruimtevaart-nvr.nl

Susanne V. Pieterse LLM
Voorzitter

Dimitra Stefoudi

Martine Marcik
.

Frits Overtoom
.

 

Evenementen commissie

De evenementen commissie is bereikbaar op evenementen@ruimtevaart-nvr.nl

Ir./Msc. Peter Batenburg
Voorzitter

Alexandra Sokolowski

Michiel Rodenhuis

Ir. Len van der Wal
.

Bushra Kiyani MSc

IR./MSC. Nicoletta Silvestra
.

Laura ten Bloemendal

Ir./MSc. Stacha Petrovic
.

Srikara Datta

Chat openen
Chat hier met secretariaat van de NVR
X