Commissies

Het NVR Bestuur kan commissies instellen voor meer omvangrijke en langdurige activiteiten, waarbij een team van enthousiaste leden met één tot twee bestuursleden samenwerkt.

Leden die belangstelling hebben voor één van deze commissies kunnen contact opnemen met het secretariaat: secretariaat@ruimtevaart-nvr.nl

Daarnaast wordt jaarlijks op voordracht van het Bestuur door de ALV een kascommissie benoemd, die bestaat uit leden die geen lid van het Bestuur of andere commissies mogen zijn. De kascommissie bestaat nu uit de volgende leden:

Ir. Zeholy Pronk

Drs. Tamme Wierenga

Ir. Lex Meijer

 

Redactie tijdschrift Ruimtevaart

 

Dr. ir. Peter J. Buist

Hoofdredacteur

Ir. Michel O. van Pelt

Eindredacteur

Ir. Frank J.P. Wokke

Eindredacteur

Ir. Peter A.W. Batenburg

Ir. H.M. Sanders MBA

Ir. E.A. Kuijpers

Drs. P.G. van Diepen

Ing. M.C.A.M. van der List

 

Webcommissie

Voor opmerkingen over de website kunt u mailen naar web@ruimtevaart-nvr.nl

Deepika Jeyakodi LLM

dr Rob Bronckers

 

Sociale Media Commissie

 

Susanne V. Pieterse LLM

Voorzitter

Drs. Ing. Remco Timmermans

Martine Marcik

Drs. Barbara E. ten Berge

Felix Roelfsema

Frits Overtoom

 

Evenementen commissie

 

Ir./Msc. Peter Batenburg

Voorzitter

Ir. Len van der Wal

Ir. Sybren de Jong

IR./MSC. Nicoletta Silvestra

Ing. Ron H. Linde

Ir./MSc. Stacha Petrovic

Bushra Kiyani MSc

Multidisciplinary engineering background. I am a Master student of Space exploration with a keen interest in sustainable development in the space sector. After completing my bachelor’s I have gained work experience in the field of Business Data Science.

Pin It on Pinterest

Share This
X